Werknemers presteren beter in schone werkomgeving

Een schone werkomgeving is een van de basisvoorwaarden om goed te functioneren in de organisatie.